Header Ads

Cara Mudah Untuk Membuka Excel dilindungi Password Protect Sheets

Ramai yang mempunyai masalah untuk mengedit protect sheets atau fail excelyang telah dilindungi oleh password.

Posting pada kali ini akan kita kongsikan cara yang cukup mudah bagaimana hendak membuka protect sheets excel tersebut. Cara ini telah diuji pada perisian microsoft excel 2007.Ikuti langkah berikut.

1. Cara Mudah Untuk Membuka Excel dilindungi Password Protect Sheets. 

Klik kanan pada tab sheet file yang terletak di bawah (sheet1, sheet2, dan sheet3) kemudian anda pilih “VIEW CODE” atau tekan kekunci keyboard kombinasi “Alt + F11″ 

Seterusnya paparan Microsoft visual basic akan keluar, seterusnya pilih insert MODULE seperti yang terdapat pada gambar di bawah ini

Cara Mudah Untuk Membuka Excel dilindungi Password Protect Sheets2. Cara Mudah Untuk Membuka Excel dilindungi Password Protect Sheets, Salin semua kod di bawah dan masukkan pada ruangan kosong pada paparan tetingkap tersebut. 

Sub InternalPasswords()

Dim i As Integer, j As Integer, k As Integer
Dim l As Integer, m As Integer, n As Integer
Dim i1 As Integer, i2 As Integer, i3 As Integer
Dim i4 As Integer, i5 As Integer, i6 As Integer

On Error Resume Next

For i = 65 To 66: For j = 65 To 66: For k = 65 To 66
For l = 65 To 66: For m = 65 To 66: For i1 = 65 To 66
For i2 = 65 To 66: For i3 = 65 To 66: For i4 = 65 To 66
For i5 = 65 To 66: For i6 = 65 To 66: For n = 32 To 126

ActiveWorkbook.Unprotect Chr(i) & Chr(j) & Chr(k) & _
Chr(l) & Chr(m) & Chr(i1) & Chr(i2) & Chr(i3) _
& Chr(i4) & Chr(i5) & Chr(i6) & Chr(n)

ActiveSheet.Unprotect Chr(i) & Chr(j) & Chr(k) & _
Chr(l) & Chr(m) & Chr(i1) & Chr(i2) & Chr(i3) _
& Chr(i4) & Chr(i5) & Chr(i6) & Chr(n)

If ActiveWorkbook.ProtectStructure = False Then

If ActiveWorkbook.ProtectWindows = False Then

If ActiveSheet.ProtectContents = False Then

Exit Sub

End If

End If

End If

Next: Next: Next: Next: Next: Next
Next: Next: Next: Next: Next: Next

End Sub


Pastikan kod skrip di atas telah dicopy semuanya bermula dari perkataan Sub InternalPasswords()  hingga  End Sub.

Pastekan kod script tadi dan paparan berikut akan kelihatan seperti di bawah ini.

Cara Mudah Untuk Membuka Excel dilindungi Password Protect Sheets


3. Cara Mudah Untuk Membuka Excel dilindungi Password Protect Sheets, klik TOOLS di atas langkah seterusnya anda pilih MACROS. 

Paparan berikut akan ditayangkan.Klik RUN dan tunggu beberapa saat sehingga proses running tersebut selesai. 

Selepas itu anda klik Close (x) pada penjuru tetingkap Microsoft visual basic untuk keluar.

Hasilnya, protect sheet yang dilindungi password tadi telah dapat diedit.


Langkah-langkah diatas bolehlah dilakukan pada setiap sheet lain yang dilindungi password.

Sekian.

kredit: http://ainamulyana.blogspot.com

1 ulasan

Unknown berkata...

Sangat berguna


style="display:block"
data-ad-format="autorelaxed"
data-ad-client="ca-pub-2706160013264603"
data-ad-slot="4282993893">