Header Ads

Profil Sekolah

SEKOLAH SENI MALAYSIA JOHOR

Jalan Persiaran Ilmu,
81750 bandar Seri Alam, Masai, Pasir Gudang
Tel :07 3870215    Fax : 07 3860215
Tel Asrama: 07 3880229

 Visi Sekolah 

Sekolah Seni Malaysia Johor Penjana Pewaris Budaya Bangsa

Misi Sekolah 

Membangun dan menggilap potensi serta bakat murid ke tahap optimum melalui pendidikan berkualiti 

 Lencana Sekolah

                                                                 


 Reka cipta :

En Ahmad Khairulanuar Rahimey bin  Rahim (Ketua Bidang Seni Tari)

KUNING membawa maksud kegemilangan dan kedaulatan budaya bangsa yang diwarisi
MERAH membawa maksud keyakinan dan daya juang yang tinggi.
PUTIH membawa maksud kesucian budaya, kesenian dan adat resam bangsa Malaysia.
BIRU membawa maksud  keharmonian masyarakat majmuk yang  terdapat di sekolah ini.

PERKATAAN ‘SENI’ DALAM TULISAN JAWI

Menjadi tunjang kepada pembentukan jati diri pelajar; warisan bangsa yang hakiki.

PERKATAAN ‘SENI’ YANG BERALUN

Membawa pengertian daripada;
- PERSPEKTIF SENI VISUAL -Menggambarkan bulu berus yang 
   menjadi alatan utama dalam penghasilan karya seni visual.  Layangan 
   yang menghasilkan seni yang indah.
- PERSPEKTIF SENI TEATER -Menggambarkan emosi pelaku yang
   bersemangat waja untuk mencapai kegemilangan.
- PERSPEKTIF SENI MUZIK-Menggambarkan alat muzik gambus; 
   pelajar yang sentiasa berdaya kreatif dan ekspresif.
- PERSPEKTIF SENI TARI-Menggambarkan pergerakkan dan penji
  waan bagi merealisasikan Falsafah Pendidikan Kesenian.       

BENTUK GEOMETRI (BULATAN)
Diumpamakan sebagai ‘DUNIA’ yang membawa maksud  Falsafah Pendidikan Kesenian bukan sahaja menitikberatkan warisan bangsa bahkan menjadikan murid di sekolah ini menyahut cabaran global.

‘DUNIA’
Merujuk kepada Falsafah Pendidikan Kesenian, bukan hanya mewarisi budaya bangsa
bahkan menjadi aset untuk memperkenalkan negara ke mata dunia.
Kesenian lazimnya menjadi identiti yang membezakan satu negara dengan negara yang
lain.
Selain itu, kemajuan dan kepesatan pembangunan negara menjadi penyumbang kepada
rakyatnya terutama murid di sekolah ini untuk menguasai pengetahuan di peringkat
antarabangsa.
Menjalinkan hubungan kesenian hingga ke peringkat antarabangsa dan seterusnya
menjadikan murid di sekolah ini nilai yang diiktiraf di mata dunia.

SIMBOL KELAJUAN DAN BERTANGGA
Diumpamakan  perjalanan kehidupan murid untuk menggapai kecemerlangan.

‘EXCELLENT SPEED’
Sekolah ini juga menitikberatkan tentang kemajuan dan kecanggihan teknologi yang
berteraskan ICT selari dengan perkembangan teknologi masa kini. Segala input tambahan
murid diperoleh di dalam dunia ICT yang mudah dan menyeluruh.
Selain itu, ‘kelajuan cemerlang’ ini juga melambangkan sikap murid yang sentiasa
bersatu untuk mengejar kecemerlangan dan peluang yang sedia ada.

‘GOLDEN STEP’
Imej seperti anak tangga ini melambangkan kehidupan murid di sekolah ini yang bermula
dari bawah seterusnya melangkah dengan daya usaha mereka sendiri untuk sampai ke
kemuncak kegemilangan.
menyemaikan sikap murid yang sentiasa merendah diri dan sentiasa bersopan santun
sejajar dengan identiti budaya masyarakat timur.

PERKATAAN MELENGKUNG NAMA SEKOLAH
Penegasan tentang nama sekolah yang diidentitikan.

LENGKUNGAN GLOBAL
Perkataan Sekolah Seni Johor Bahru yang melengkung memegang asas ungkapan Melayu
“Melentur Buluh Biarlah dari Rebungnya’.  Bersesuaian dengan pengambilan murid dari
usia yang muda untuk lebih mudah dibimbing  dan dididik.
Penggunaan ‘font Niagara Solid’ membawa maksud yang sungguh dinamik. Pemilihan
‘font’ ini menjadi tunjang kekuatan, keteguhan, bersedia menghadapi renjatan paradigma,
dan menekankan kekemasan dan ketelitian untuk menunjukkan imej Sekolah Seni Johor
Bahru.
Impian untuk membawa nama sekolah ini di persada antarabangsa dengan menyertai
setiap aktiviti atau program bersama institusi  pendidikan kesenian di luar negara.

PERKATAAN MELENGKUNG MOTTO SEKOLAH
Satu kata-kata keramat yang sentiasa tersemat di sanubari warga Sekolah Seni Johor
Bahru.; ‘Pewaris Budaya Bangsa’.

LENGKUNGAN WARISAN
Motto ‘Pewaris Budaya Bangsa’ yang melengkung memegang asas ungkapan Melayu
“Melentur Buluh Biarlah dari Rebungnya’.  Bersesuaian dengan pengambilan murid dari
usia yang muda untuk lebih mudah dibimbing  dan dididik. Hasrat untuk menjadikan
murid-murid di sekolah ini pewaris kesenian, budaya dan adat resam yang menjadi
kebanggaan seluruh warga Malaysia.
Penggunaan ‘font Niagara Solid’ membawa maksud yang sungguh dinamik. Pemilihan
‘font’ ini menjadi tunjang kekuatan, keteguhan, bersedia menghadapi renjatan paradigma,
dan menekankan kekemasan dan ketelitian untuk menunjukkan imej Sekolah Seni Johor
Bahru.
Hasrat yang murni untuk mewarisi dan menjadi amalan supaya tidak lapuk dek hujan dan
tak lekang dek panas.

http://sekolahsenijohorbahru.webs.com/profilsekolah.htm  Bas Sekolah
 


style="display:block"
data-ad-format="autorelaxed"
data-ad-client="ca-pub-2706160013264603"
data-ad-slot="4282993893">