Header Ads

Pencerapan Pengajaran dan Pembelajaran Guru Seni Muzik

Hari ini aku mencerap P&P jurulatih Muzik di Studio Muzik Kibod 3. 

Pencerapan merupakan satu proses penting dalam kerja-kerja penyeliaan sekolah. Melalui 

pencerapan, pencapaian guru dapat diukur dan ianya merupakan salah satu faktor penting 

dalam penilaian pencapaian dan perkembangan guru terutama dalam sesi pengajaran dan 

pembelajaran. Pencerapan juga mampu meningkatkan kualiti guru dalam merencana, melaksana dan menilai proses pengajaran dan pembelajaran.
Tiada ulasan