Header Ads

Sekolah Seni akan berpindah ke tapak sekolah STF

Pegawai-pegawai KPM baru-baru ini telah membuat tinjauan terhadap kesesuaian lokasi
Sekolah Tun Fatimah untuk dijadikan tapak bagi Sekolah Seni Johor Bahru.
Keputusannya tak tau lah jadi ke tak pindah ke situ nanti. manakala pelajar dan guru-guru sekolah STF pula akan berpindah ke Nusajaya yang merupakan nadi
Wilayah Pembangunan Iskandar.
Sama-samalah kira nantikan.

Pusat Pentadbiran Kerajaan Negeri Johor Nusajaya (JSNAC)

Tiada ulasan