Header Ads

Pelancaran Bulan Bahasa SSJB


Panatia Bahasa telah mengadakan majlis pelancaran Bulan Bahasa bertempat di Dewan Mini SSJB

MATLAMAT

* Melahirkan generasi yang menyanjungi Bahasa Melayu sebagai Bahasa Kebangsaan
* Meletakkan Bahasa Melayu sebagai setaraf bahasa antarabangsa di dunia
* Memperkaya dan memperbaiki sistem bahasa yang semakin lemah dalam generasi baru
* Menjana idea dan pendapat bagi melaksanakan program yang disediakan supaya mencapai objektif yang disasarkan


OBJEKTIF

* Melahirkan pelajar-pelajar cinta dan bangga akan bahasa kebangsaan• Mengaplikasikan dan bertutur dalam Bahasa Melayu yang standard dan baku
* Memperkasa Bahasa Melayu selaras dengan fokus pertama iaitu membina Negara Bangsa dalam PIPP
* Bekerjasama secara kolaboratif dengan Panitia Bahasa Inggeris

Aktiviti yang dijalankan

* Persembahan Puisi dan Lagu
* Pertandingan Sahibba
* Essay/Story/Poem/Writing
* Public Speaking Competition
* Pertandingan Pidato Tingkatan 3
* Pertandingan Pidato Tingaktan 1 dan 2